Zázračná medailka

Medailka Panny Marie   Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného Početí  vznikla na základě mariánského zjevení v Rue du Bac v Paříži. Zde se roku 1830 zjevila Panna Marie vincentce sv. Kateřině Labouré.

    Líc: Postava Panny Marie stojí na zeměkouli a drtí svou nohou hada. Podle slov Matky Boží, koule představuje celý svět, hlavně Francii a každého člověka zvlášť. Obraz hada nám připomíná Boží příslib spásy lidstva a konečné vítězství nad Zlým. Po obvodu nápis zprava nahoru „Ó, bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“ Paprsky světla vycházejících z prstenů na rukách jsou symbolem milostí, které rozdává Panna Maria všem, kteří o ně prosí. Drahokamy na prstenech, které nesvítí, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit.  Dole je vyražen letopočet 1830.

     Rub: Ve středu nalezneme písmeno „M“, nad ním kříž opírající se o krátkou příčku. Pod písmenem dvě srdce, jedno s trnovou korunou (Ježíše), druhé probodnuté (Panny Marie). Po obvodu dvanáct hvězd připomínajících biblický počet dvanácti kmenů Izraele a dvanácti apoštolů.

    Panna Maria řekla Kateřině Labouré: „Dej zhotovit takovou medaili. Ti, kteří ji budou nosit na krku, dostanou velké milosti. Mnoho milostí dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou.“ A tak se stalo. Medailka Neposkvrněné se rychle rozšířila po celém světě známá pod jménem, které ji darovali chudí: „Zázračná medailka“.

     Medailka pomohla k pochopení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie, které vyhlásil Pius IX. roku 1854. O čtyři roky později se při zjevení krásná paní představila chudé dívce Bernadettě jako: „Neposkvrněné početí.“

    K zajímavostem patří, že Arsséne Heitz, autor vlajky Evropské unie, se inspiroval právě medailkou Panny Marie.