Děti a mládež

     Působíme v různých stupních školství, volnočasových aktivitách (příměstský tábor pro děti, jazykový a poznávací pobyt ve Vídni, víkendové akce), podporujeme poznávání Krista a krásy křesťanství (adventní rorátní mše svaté, příprava biřmovanců, Aktivní exercicie pro děvčata, exercicie pro dívky a mladé ženy, program pro děti během Noci kostelů nebo při lidových misiích bratří vincentinů, účast na pastoraci povolání a akcích katolické církve pro mládež, poutě, výlety, pobyty v klášteře a duchovní doprovázení).