Formace

Vincentkou se nerodí, vincentkou se stává.

Mluvíme-li o povolání, zahrnuje tato dimenze veškerý náš život. Bůh každého z nás volá k jedinečnému plánu: k životu, službě, společenství s Ním.. a také k životního stavu: manželství, kněžství nebo řeholnímu životu.

 Řeholní život? 

Pro život v klášteře existuje jen jeden důvod: Ježíš Kristus.

Do kláštera se nevstupuje z nešťastné lásky. Ani kvůli tomu, že se nemůže dívka vdát, chce být zabezpečena, má strach z manželství nebo neví, co se životem.

Bůh je láska. Proto touží také po naší lásce. Jednou z podob milujícího se odevzdání Bohu je žít jako Ježíš - a sice v chudobě, čistotě a poslušnosti. Kdo takto žije, má hlavu, srdce a ruce zcela k dispozici pro Boha a pro lidi.

Vždycky se najdou jednotliví lidé, které Ježíš natolik přemůže a uchvátí, že „pro nebeské království“ (Mt 19,12) odevzdají Bohu úplně všecko - dokonce i tak nádherné dary, jako je vlastní majetek, vlastní vůle a manželská láska. Takový život podle evangelijních rad chudoby, čistoty a poslušnosti ukazuje všem křesťanům, že svět sám o sobě ještě není všechno. Teprve setkání s božským Ženichem „tváří v tvář“ zajistí člověku skutečné štěstí. (YouCat 145)

Více
La FDA insiste sur le fait que le médicament est dangereux. En fait, le Viagra et les médicaments similaires, comme le Cialis et le Viagra, sont sûrs et efficaces pour la plupart des hommes. Ils peuvent causer de graves dommages