Staří, nemocní a potřební

Pečujeme o obyvatele Domova pokojného stáří Panny Marie Frýdecké, navštěvujeme nemocné v jejich domovech a zajišťujeme duchovní službu pro pacienty městské nemocnice v Kroměříži. Provozujeme při našem provinčním domě v Kroměříži soukromou nemocnici, jednu ze tří církevních nemocnic v České republice.