Adorace

AdoraceAdorace v kapli sv. Vincence

Každý první pátek v měsíci – od 7 do 16 hodin.

Během dne vstup přes vrátnici Nemocnice Milosrdných sester

Všichni jste srdečně zváni.