Adorace

AdoraceAdorace v kapli sv. Vincence

Každý první pátek v měsíci – od 7 do 16 hodin.

Během dne vstup přes vrátnici nemocnice Mil. sester.

V ostatní týdny vždy ve čtvrek od 19 do 20 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.