Adorace

AdoraceAdorace v kapli sv. Vincence

Každý první pátek v měsíci – od 7:00 do 13:30 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.