Historie

Sestry v České republice

Roku 1841 vévodkyně Ernestina z Arenberku podepsala darovací listinu, kterou přenechala Milosrdným sestrám ve Vídni pozemky v Pačlavicích na Moravě. Zavázala sestry, aby z tohoto majetku v Kroměříži založily „filiální dům… jejich prospěšného institutu“. O čtyři roky později, v roce 1845 byla v Kroměříži slavnostně otevřena řádová nemocnice. Brzy tam sestry zřídily i mateřskou školu a školu ručních prací. Sestry přejímaly také péči o chudé a nemocné v jejich domech. V době průmyslové revoluce a ranného kapitalismu byly charitativní instituty řeholních řádů pro chudé lidi často jejich jedinou pomocí. Apoštolsko-charitativní kongregace měly velký přírůstek dorostu. Mnoho mladých věřících žen vidělo ve službě chudým své životní naplnění.

Po první světové válce v roce 1920 vznikla Česká provincie Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, která byla schválena roku 1922 Svatým stolcem jako autonomní s provinčním domem v Kroměříži. Sestry působily hlavně v nemocnicích, chudobincích, sirotčincích a mateřských školách – ve Strážnici, Frýdku, Kyjově, Ústí nad Orlicí, Lounech, Domažlicích, Jablonném v Podještědí, Pavlovicích, Lednici, Chudenicích a Zdounkách.

Po nastolení komunistické vlády v roce 1948, která řádovým sestrám znemožnila charitativní činnost, byla většina sester přesídlena do Bílé Vody u Javorníka. Toto období nesvobody trvalo do roku 1989.

Řádům a kongregacím byla opět umožněna jejich původní činnost. V roce 1990 byla sestrám vrácena dříve znárodněná budova kláštera a nemocnice v Kroměříži a od roku 1993 znovu převzaly vedení nemocnice. Sestry dosud žijící v Bílé Vodě se postupně vracely do provinčního domu. Nové společenství obohacené o mladé sestry, které nastoupily do kongregace po roce 1989, se zde v Kroměříži snaží žít své povolání a naplňovat službu milosrdné lásky. V letech 1990 – 1996 působily naše sestry také v mateřské škole ve Veselí nad Moravou. Od roku 1998 – do roku 2009  v mateřské škole v Předbořicích. Od roku 1999 působí dvě sestry ve Frýdku-Místku v charitním Domově pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.