O nás

České provincie Kongregace

Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

se sídlem v Kroměříži

sidlo 01

Naše kongregac byla založena, aby se věnovala službě nemocným,
dětem a mládeži, starým lidem,
postiženým a sociálně ohroženým.

 

Přihlášku naleznete v rubrice „Aktuálně“