Ostatní věřící i nevěřící

     Nestačí Boha milovatPomáháme lidem v sociální nouzi, duchovně doprovázíme vězně, tvoříme modlitební most s Charitou v Třebíči, spolupracujeme s farnostmi, pořádáme kurzy Alfa, duchovní obnovy pro muže a ženy. Mše svaté a adorace v naší kapli jsou přístupné pro všechny věřící.