Současnost

 

   Všechno s pohledem na BohaÚloha Milosrdných sester je oslavovat Boha a sloužit Mu ve všech potřebných podle vzoru sv. Vincence de Paul, našeho zakladatele a velikána křesťanské lásky. Každá doba klade před nás sestry rozdílné úkoly. V tomto duchu i my, sestry vincentky, sloužíme bližním podle našich sil, darů a schopností.

   V současnosti se v naší činnosti věnujeme všem věkovým kategoriím:

   Dětem a mládeži

   Nemocným a starým

   Ostatním věřícím i nevěřícím