Historie

Sestry v České republice

Roku 1841 vévodkyně Ernestina z Arenberku podepsala darovací listinu, kterou přenechala Milosrdným sestrám ve Vídni pozemky v Pačlavicích na Moravě. Zavázala sestry, aby z tohoto majetku v Kroměříži založily „filiální dům… jejich prospěšného institutu“. O čtyři roky později, v roce 1845 byla v Kroměříži slavnostně otevřena řádová nemocnice. Brzy tam sestry zřídily i mateřskou školu a školu ručních prací. Sestry přejímaly také péči o chudé a nemocné v jejich domech. V době průmyslové revoluce a ranného kapitalismu byly charitativní instituty řeholních řádů pro chudé lidi často jejich jedinou pomocí. Apoštolsko-charitativní kongregace měly velký přírůstek dorostu. Mnoho mladých věřících žen vidělo ve službě chudým své životní naplnění.

Po první světové válce v roce 1920 vznikla Česká provincie Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, která byla schválena roku 1922 Svatým stolcem jako autonomní s provinčním domem v Kroměříži. Sestry působily hlavně v nemocnicích, chudobincích, sirotčincích a mateřských školách – ve Strážnici, Frýdku, Kyjově, Ústí nad Orlicí, Lounech, Domažlicích, Jablonném v Podještědí, Pavlovicích, Lednici, Chudenicích a Zdounkách.

Po nastolení komunistické vlády v roce 1948, která řádovým sestrám znemožnila charitativní činnost, byla většina sester přesídlena do Bílé Vody u Javorníka. Toto období nesvobody trvalo do roku 1989.

Řádům a kongregacím byla opět umožněna jejich původní činnost. V roce 1990 byla sestrám vrácena dříve znárodněná budova kláštera a nemocnice v Kroměříži a od roku 1993 znovu převzaly vedení nemocnice. Sestry dosud žijící v Bílé Vodě se postupně vracely do provinčního domu. Nové společenství obohacené o mladé sestry, které nastoupily do kongregace po roce 1989, se zde v Kroměříži snaží žít své povolání a naplňovat službu milosrdné lásky. V letech 1990 – 1996 působily naše sestry také v mateřské škole ve Veselí nad Moravou. Od roku 1998 – do roku 2009  v mateřské škole v Předbořicích. Od roku 1999 působí dvě sestry ve Frýdku-Místku v charitním Domově pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.

Deuxièmement, ces médicaments viagra ne doivent jamais être pris avec de la nourriture avec du gras. Cela peut retarder l’absorption et la décomposition du médicament dans le corps et retarder ses effets.