Logo

Logo menšíSmysl našeho loga:

Logo je myšleno multifunkcionálně. Má oslovit pokud možno velký okruh lidí. 

Výchozím bodem zamyšlení byl život sv. Vincence. Pro něj bylo centrum života ve víře (vnitřní bílo-černý kruh).

Tento vnitřní kruh symbolizuje také sílu a myšlenkové bohatství. Z něho se otevírá mnoho nejrůznějších a nových cest. 

To platí pro sv. Vincence a také pro Kongregaci Milosrdných sester. 

Vnitřní kruh znamená také centrum, vnější malé kruhy symbolizují mnoho možností života:

lidi, kteří se navzájem setkávají, odcházejí, jsou si sympatičtí nebo nesympatičtí – různost lidí, ale také různost úkolů, které jsou jim přiděleny. 

Tato různorodost je vyjádřena i ne zcela přesně geometrickými formami kruhu. 

Člověk není ničím abstraktním, nýbrž něčím individuálním.

Logo má ve středu lehce stylizovaný kříž. Mnoho barev malých kruhů má odrážet mnohost života. Výšku a hloubku vyjadřuje přátelskými a méně přátelskými barvami. 

Logo s bílým kruhem ve středu znamená také, že člověk stojí ve středu. Mezi velkými a malými kruhy se jako v životě uskutečňuje neustálé pulsování. Spojení mezi velkými a malými se může považovat jako cesty (životní cesta, svět práce, rodina, řád).

Vnitřní kruh zůstává bílý, aby měl neutrální plochu. Bílá zde znamená především světlo a víru, velkou duševní práci a může vyvolávat asociace s řeholním šatem. Bílá a černá jsou střízlivé a jednoduché a odpovídají úmyslům sv. Vincence a sv. Luisy.

Logo chce ještě vyjádřit, že vše se točí kolem sjednocení (kongregace). Jde o společenství lidí, kteří se pokoušejí v pestrém světě přiložit ruku k dílu, poznat potřeby lidí a podle toho jednat.